Podrobnosti záznamu

Název
    Tectonic structure as a factor effecting the temperature distribution in the Czechoslovak part of the Upper Silesian Basin
Další názvy
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve