Podrobnosti záznamu

Název
    Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu
Autor
    Káňa, D.
    Klimánek, M.
    Kolejka, Jaromír
    Navrátil, V.
    Plšek, V.
    Svoboda, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Svazek/č.
    Roč. 9, č. 2
Strany
    s. 13-27
Rok
    2009
Poznámky
    Autoři celkem: 6
    Projekt: MSM0021622418, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Thematic maps derived from digital elevation model
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    DEM
    erosion
    ventilation
Klíčové slovo
    Digitálním
    Mapy
    Modelu
    Reliéfu
    Tématické
    Založené
Abstrakt (česky)
   Existuji jak tradiční mapové odvozeniny DMR, jako je zastínění terénu, hypsometrická mapa, mapy sklonitosti a expozice svahů, demonstrované v příspěvku. Ukázány jsou rovněž pokročilejší mapy jako výstupy z modelů eroze půdy a odtoku. Dalšími složitějšími příklady odvozenin jsou mapy energie reliéfu, provětrávání reliéfu, energie jednotkového vodního toku, pole větru a teploty.
Abstrakt (anglicky)
   There are the traditional DEM derivates as shadowed map, elevation (hypsometric) map, slope and aspect maps presented in the paper. More advanced maps as outputs of hydrological and soil erosion modeling are demonstrated. Other maps interesting from the geography viewpoint as the map of relief energy, terrain ventilation, energy of unitary water course, wind field model and the temperature field model extrapolated from climatic station data are added.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012