Podrobnosti záznamu

Název
    Tepelná vodivost karbonských sedimentů hornoslezské pánve a vztah k dalším fyzikálním vlastnostem testovaných hornin
Autor
    Dušková, Anežka
    Fialová, Věra
    Kožušníková, Alena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 56, č. 4
Strany
    s. 31-33
Rok
    2008
Poznámky
    Překlad názvu: Thermal conductivity of Carboniferous sediments from the Upper Silesian Coal Basin and relationship to other physical parameters of tested rocks
    Rozsah: 3 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    Carboniferous sediments
    the Upper Silesian Coal Basin
    thermal conductivity
Klíčové slovo
    Dalším
    Fyzikálním
    Hornin
    Hornoslezské
    Karbonských
    Pánve
    Sedimentů
    Tepelná
    Testovaných
    Vlastnostem
    Vodivost
    Vztah
Abstrakt (česky)
   Na souboru vzorků karbonských sedimentů z hornoslezské pánve byla změřena tepelná vodivost, měrná objemová tepelná kapacita, objemová hmotnost, rychlost šíření ultrazvukových podélných vln. Na základě zjištěných výsledků byly analyzovány vzájemné vazby mezi tepelnou vodivostí hornin, měrnou objemovou tepelnou kapacitou a dalšími sledovanými parametry, přičemž byla zohledněna zejména zrnitost hornin.
Abstrakt (anglicky)
   Thermal conductivity, specific volume thermal capacity, bulk density and ultrasonic wave velocity were determined for samples of sedimentary rocks and coal from the Upper Silesian Coal Basin. On basis determined results the relationships between thermal properties and other physical parameters were analysed particularly with aspect of grain size of rocks.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012