Podrobnosti záznamu

Název
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
Údaj o odpovědnosti
    Vlastimil Macůrek
Další názvy
    Relicts of coal-bearing Terciary in Ústí area of North Bohemia brown coal coalfield
Autor
    Macůrek, Vlastimil
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 2
Strany
    s. 43-53
Rok
    2005
Poznámky
    4 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    55(1)
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    553
Předmětová skupina
    brekcie
    geologie regionální
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kvartér Českého masivu
    miocén
    pánev sedimentační
    severočeská pánev
    systém GIS
    terciér
    těžba
    uhelná sloj
    uhelný revír
    uhlí hnědé
    vlastnosti technologické
    vrt
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Malhostice (Teplice, Teplice)
    Nechvalice (Teplice, Teplice)
    Varvažov (Ústí nad Labem, Ústí nad Labem)
Klíčové slovo
    části
    Hnědouhelného
    Relikty
    Revíru
    Severočeského
    Tercierní
    Uhlonosné
    ústecké
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012