Podrobnosti záznamu

Název
    Das Tertiär der Böhmischen Masse in Südmähren
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čtyroký
Další názvy
    Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt 1991 (Variant.)
Autor
    Čtyroký, Pavel
Jazyk
    německy
Zdrojový dokument - monografie
    Geologie am Ostrand der Böhmischen Masse in Niederösterreich - Schwerpunkt Blatt 21 Horn
Strany
    s. 154-155
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída-svrchní
    litostratigrafie
    paleogeografie
    sedimentologie
    terciér
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Böhmischen
    Masse
    Südmähren
    Tertiär
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012