Podrobnosti záznamu

Název
    Tertiary and Quaternary sediments on the map sheet 23-21 Havlíčkův Brod
Další názvy
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod (23-21 Havlíčkův Brod)