Podrobnosti záznamu

Název
    Tertiary and Quaternary sediments on the Mohelnice sheet
Další názvy
    Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice (14-43 Mohelnice)