Podrobnosti záznamu

Název
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák
Další názvy
    Ore structures and textures in the polymetallic deposit Oskava and comments on their genesis (North Moravia)
Autor
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Svazek/č.
    Roč. 32
Strany
    s. 71-90
Rok
    1993
Poznámky
    8 obr., 24 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    ložisko žilné
    rudy barevných kovů
    silesikum
    struktury hornin a minerálů
    sulfidy a sulfosoli
    textury
Předmětová kategorie
    vrbenská skupina
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Oskava
Klíčové slovo
    Genezi
    Ložiska
    Oskava
    Polymetalického
    Poznámky
    Rud
    Struktury
    Textury
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012