Podrobnosti záznamu

Název
    Thick pre-Quaternary sand accumulations between the villages of Mořina and Mořinka, Czech Karst
Další názvy
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras