Podrobnosti záznamu

Název
    Three-dimensional analysis of Upper Palaeolithic skulls from Předmostí near Přerov.
Další názvy
    Trojrozměrná analýza svrchně paleolitických lebek z Předmostí u Přerova.