Podrobnosti záznamu

Název
    Tíhové pole západočeského proterozoika
Údaj o odpovědnosti
    Jan Mrlina
Další názvy
    The gravitational field of the West Bohemian Proterozoic
Autor
    Mrlina, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 11-12
Strany
    s. 326-333
Rok
    1993
Poznámky
    7 obr., 2 tab.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    Barrandien
    bazika
    Doupovské hory
    gradient tíhový
    granitoidy
    horniny vulkanické
    hustotní charakteristiky hornin
    interpretace dat
    mapa geofyzikální
    proterozoikum
Předmětová kategorie
    neovulkanity
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Pole
    Proterozoika
    Tíhové
    Západočeského
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012