Podrobnosti záznamu

Název
    Trace elements in Bohemian Forest lakes
Autor
    ,
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Silva Gabreta
Svazek/č.
    Roč. 4, č. 1
Strany
    12
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Bohemian Forest, lakes, trace element, atmospheric deposition, lead, bioaccumulation, arsenic, vanadium, phosphorus,lead isotope
Klíčové slovo
    Bohemian
    Elements
    Forest
    Lakes
    Trace
Abstrakt (anglicky)
   Koncentrace 35 prvků byla stanoveny ve vodách 5 glaciálních jezer a jedné nádrže na Šumavě Úroveň atmospferické depozice Cu, Be, F a Zn poklesla o více jak 50 % mezi 1990 a 1999 a v případě Pb o více jak 90 % od doby maximálního zněčištění v roce 1973. Vysoké poměry 206/207Pb v antropogenně neovlivněných sedimentech Plešného jezera jsou nepravděpodobná.způsobeny vysokými koncentracemi uranu. Byla pozorována bioakumulace Cu, Cd, Zn a Pb v černém jezeře. Substituce V nebo As za P v řasách je v jezerech na Šumavě
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014