Podrobnosti záznamu

Název
    Trendy dopadu acidifikace na spodní vody v České Republice; odhad atmosférické depozice v horizontu 2015
Další názvy
    Trends in Impact of Acidification on Groundwater Bodies in the Czech Republic; An Estimation of Atmospheric Deposition at the Horizon 2015