Podrobnosti záznamu

Název
    Trendy v problematice panelových sídlišť s důrazem na filozofii jejich regenerace ů s příklady z České republiky
Autor
    Kallabová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 1
Strany
    s. 26-31
Rok
    2002
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR
    Překlad názvu: Trends in the issue of prefab housing estates with emphasis on their recovery (with examples from the Czech republic)
    Rozsah: 6 s.
Předmětová kategorie
    humanization
    prafab housing estates
    regeneration
Klíčové slovo
    České
    Důrazem
    Filozofii
    Panelových
    Problematice
    Příklady
    Regenerace
    Republiky
    Sídlišť
    Trendy
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se věnuje dílčí části bytového fondu ČR, kterou ovlivnila transfromace zejména ekonomických podmínek po politických změnách v roce 1989. V souladu se zásadami nově formulované bytové politiky byla ukončena dosavadní komplexní bytová výstavba, která byla zaměřena na panelové domy, koncentrované do sídlišt. Jelikož se v panelových sídlištích objevily problémy nejrůznějšího charakteru (sociálního, technického, dopravního a demografického), začínají k nim postupně obracet pozornost nejen specialisté. Hlavním cílem regenerace a humanizace těchto obytných čtvrtí je participace samotných obyvatel.
Abstrakt (anglicky)
   The article concerns that part of the housing resources in the Czech Republic, which was influenced by the transformation of economic conditions after political changes in 1989. The comple house building programme whichwas focused on the construction of prefab blocks of flats condensed in housing estates was brought to an end in accordance with principles of the newly formulated housing policy. Since the prefab housing estates have starded to show problems of various types (social, technical, traffic, demographical), they stir attention of not only experts the mojor goal of the recovery and humanization of these housing estates being the participation of their inhabitants themselves.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012