Podrobnosti záznamu

Název
    Turmalinicko-muskovitická ortorula z Budislavi u Soběslavi
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -, -
Strany
    s. 187-189
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: ME 555, GA MŠk
    Překlad názvu: Tourmaline-muscovite orthogneiss from the Budislav, near of the Soběslav
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    geochemistry
    metagranite
    Moldanubian zone
Klíčové slovo
    Budislavi
    Ortorula
    Soběslavi
    Turmalinicko-muskovitická
Abstrakt (česky)
   V okolí Budislavi byl nalezen výskyt leukokratní turmalinické ortoruly. Pro ortorulu je typický peraluminický charakter, nízký obsah Zr, Th a reletivně nízký poměr lehkých a těžkých vzácných zemin.
Abstrakt (anglicky)
   In the Budislav area occurrence of a leucocratic tourmaline-bearing orthogneiss was found. For this orthogneiss a peraluminous character, low content of Zr, Th and relative low LREE/HREE ratio are typical.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012