Podrobnosti záznamu

Název
    Typologické regióny obehu podzemných vod Slovenska
Údaj o odpovědnosti
    Ján Hanušin
Další názvy
    Typological Regions of the Underground Water Circulation in Slovakia.-Tipologičeskije regiony podzemnych vod Slovakii
Autor
    Hanušin, Ján
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodohospodársky časopis
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3-4
Strany
    s. 221-228
Rok
    1991
Poznámky
    2 tab., 2 sch.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Předmětová skupina
    hydrodynamika
    hydrogeologie regionální
    migrační vlastnosti hornin
    oběh podzemních vod
    pozorování režimní
    voda podzemní
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Obehu
    Podzemných
    Regióny
    Slovenska
    Typologické
    Vod
Abstrakt (česky)
   Na základě hodnocení srážek, specifického podzemního odtoku a akumulace podzemních vod byly vytypovány a vyčleněny regiony oběhu podzemních vod na Slovensku. V první etapě byly stanoveny typové regiony ve schematizované čtvercové síti, kde byl každý čtverec charakterizován homogenními údaji o intenzitě procesu. V druhé etapě se schematické hranice regionů transformovaly do přirozené podoby na základě geologických, hydrogeologických a geomorfologických struktur. Úkolem dalšího postupu bude ověření metodiky na menším území s využitím doplňujících hodnot, např. režim vydatnosti pramenů a některé vlastnosti podzemních vod
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012