Podrobnosti záznamu

Název
    Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika
Další názvy
    Intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic and their chemical composition
Autor
    Dolejš, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2007, č. 1
Strany
    5
Rok
    2008
Výraz tezauru
    geochemistry
    intrusive rocks
Klíčové slovo
    Barrandienského
    Chemismus
    části
    Hornin
    Intruzivních
    Proterozoika
    Sz
    Typy
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá typizací a geochemií intruzivních hornin v barrandienském proterozoiku
Abstrakt (anglicky)
   The paper focuses on intrusive rocks in the Barrandian Proterozoic and their chemical composition
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012