Podrobnosti záznamu

Název
    Über die Mullitisation der Tone im Gebiet des Cheb.Beckens (Westböhmen)
Další názvy
    Mullitizace vybraných jílů chebské pánve (západní Čechy)