Podrobnosti záznamu

Název
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje.
Autor
    Kirchner, Karel
    Nehyba, S.
    Peterková, L.
Konference
    Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - Geodny Liberec 2008 (25.08.2008-29.08.2008 : Liberec, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník abstraktů. Geodny Liberec 2008.
Strany
    S. 150-150
Poznámky
    Projekt: 205/06/1024, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Middle Svratka River valley NW from Brno - some aspects of geomorphologic development
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geomorphologic development
    Obora site
    Svratka river
Klíčové slovo
    Aspekty
    Brna
    Geomorfologického
    Některé
    Severozápadně
    Střední
    Svratky
    Údolí
    Vývoje
Abstrakt (česky)
   Naše geomorfologické výzkumy s využitím geofyzikálních a sedimentologických metod jsme prováděli v údolí střední Svratky, zaměřili jsme se na tektonicky podmíněnou sníženinu na Oboře u Brněnské přehrady. Ve sníženiny byly geology (GEOtest Brno) zachyceny spodnobadenské sedimenty. Naším cílem bylo určit charakter spodnobadenských sedimentů vzhledem k poloze a tvaru vhloubeného skalního podloží i s možností verifikace jejich stáří a následné stanovení geneze (vznik tektonický, erozně-tektonický) a stáří ploché sníženiny (miocénní, předmiocénní).
Abstrakt (anglicky)
   In the middle Svratka River valley we carried out geomorphologic investigation with using geophysical and sedimentological methods, we focused on the tectonically conditioned depression - Obora site near the Brno water reservoir. Lower Badenian sediments were recorded by geologists (firm GEOtest Brno) in this site. Our tasks: characterization of Lower Badenian sediments with relations to location and form of concave bedrock, verification of the age of this sediments, appointing origin (tectonic, erosion-tectonic) and age (Miocene, pre-Miocene) of the Obora depression.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012