Podrobnosti záznamu

Název
    Uhoĺno-petrografická charakteristika lignitu z oblasti Herĺany - Trebišov
Údaj o odpovědnosti
    Branislav Dubéci, Peter Šefčík, František Petrik
Další názvy
    Coal-petrographic characteristics of lignite from the Herľany-Trebišov area
Autor
    Dubéci, Branislav
    Petrik, František
    Šefčík, Peter
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 11
Strany
    s. 321-324
Rok
    1990
Poznámky
    2 obr., 3 tab., 1 sch., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    lignit
    neogén
    profil vrtný
    prognózy zásob
    stupeň mineralizace
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    vlastnosti petrografické
    východoslovenská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Východoslovenský kraj
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Herĺany
    Lignitu
    Oblasti
    Trebišov
    Uhoĺno-petrografická
Abstrakt (česky)
   Zkoumané uhelné sloje jsou tvořeny humitovým uhlím s dominantním vývojem detritických litotypů se zvýšenou jílovitou příměsí. Nejrozšířenější macerálovou skupinou je huminit. Z hlediska prouhelnění se toto uhlí řadí do hemifáze hnědouhelného stadia přeměny s odrazností gelinitu pod 0,32 /lignit/. Porovnáním průměrných hodnot mikrotvrdosti gelinitu s jeho střední světelnou odrazností byla zjištěna přímá závislost mezi těmito veličinami. V rámci vyhledávacího průzkumu byly zjištěny dvě prognózní zóny s ložisky lignitu, které obsahují 3 003 843 t prognózních zdrojů P1 /ložisko Svinica - 1 460 575 t a ložisko Dargov 1 543 268 t prognózních zdrojů P1/
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012