Podrobnosti záznamu

Název
    Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve (13-32 Kolín)
Údaj o odpovědnosti
    Mojmír Eliáš, Přemysl Zelenka
Další názvy
    Gravity deposits in the rocky-coast facies of the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
    Eliáš, Mojmír
    Zelenka, Přemysl
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Strany
    s. 25-26
Rok
    2002
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geologie regionální
    gravitační skluz
    hrubozrnná frakce
    kolínský faciální vývoj
    křída-svrchní
    sedimentace mořská
    sedimenty klastické
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kaňk (Kutná Hora, Česko)
Klíčové slovo
    13-32
    české
    Facii
    Gravitačních
    Kolín
    Křídové
    Pánve
    Proudů
    Příbojové
    Uloženiny
Abstrakt (anglicky)
   Coarse-grained Cretaceous sediments filling the U-shaped trough depression of Kutná hora crystalline complex on the Kaňk-Hill, commonly described as surf sediments, have been reinterpreted as gravity deposits
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012