Podrobnosti záznamu

Název
    Ultradraselné plutonity durbachitové série v Českém masivu: petrologie, geochemie a petrogenetická interpretace
Další názvy
    Ultrapotassic plutonic rocks of the durbachite series in the Bohemian Massif : petrology, geochemistry and petrogenetic interpretation