Podrobnosti záznamu

Název
    Ultradraselný křemenný melasyenit od Nebahov na Prachaticku - geochemicky anomální lamproitická hornina (32-21 Lhenice)
Údaj o odpovědnosti
    František V. Holub
Další názvy
    Ultrapotassic quartz melasyenite from Nebahovy near Prachatice, South Bohemia: geochemically anomalous lamproitic rock
Autor
    Holub, František V.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 164-166
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    geologie regionální
    mapa geologická
    moldanubický pluton
    pluton
    složení draselné
    složení mafické
    syenit
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Nebahovy (Prachatice)
Klíčové slovo
    32-21
    Anomální
    Geochemicky
    Hornina
    Křemenný
    Lamproitická
    Lhenice
    Melasyenit
    Nebahov
    Prachaticku
    Ultradraselný
Abstrakt (anglicky)
   ine-grained melasyenite of presumably Variscan age occurs at Nebahovy near Prachatice, South Bohemia. It forms only a very small body surrounded by metamorphic rocks of the Prachatice granulite massif, Moldanubian crystalline complex. The rock is composed of K-feldspar, phlogopite highly magnesian richteritic amphibole, plus accessory apatite and rutile. Whole rock chemistry is very high in K2O, ultrapotassic, highly magnesian and low in lime. In contrast with majority of typical lamproites, the Nebahovy melasyenite has considerably higher alumina content. The agpaitic index is about 1.03-1.05. Trace element geochemistry is characterized by relatively high Cr, Ni, very high La/Yb and extremely high LILE/HFSE ratios. Such a magma could originate by partial melting of a highly anomalous domain in the sub-continental lithospheric mantle. The source was of refractory (harzburgitic) character, but strongly re-enriched in hygromagmatophile elements
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012