Podrobnosti záznamu

Název
    Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic
Další názvy
    Ultra-vysokotlaký grossularem bohatý granátovec z moldanubika, Česká republika
Autor
    Frýda, Jiří
    Vrána, Stanislav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    European Journal of Mineralogy
Svazek/č.
    Roč. 15, č. 1
Strany
    12
Rok
    2003
Výraz tezauru
    ultrahigh-pressure metamorphism, Moldanubian Zone, grossular-rich garnetite, Na in garnet, decompression reactions, Ba-Al-Fe silicate
Klíčové slovo
    Czech
    Garnetite
    Grossular-rich
    Moldanubian
    Republic
    Ultrahigh-pressure
    Zone
Abstrakt (česky)
   Grossularem bohatý granátovec od Pucova na z. Moravě obsahuje v granátu až 0.18 hm. % Na2O. Původně přítomný kyanit reagoval s granátem na spinel + anortit. Odvozené tlaky ekvilibrace jsou blízké 40 kbar.
Abstrakt (anglicky)
   Grossular-rich garnetite from Pucov, w. Moravia, contains up to 0.18 wt. % Na2O. The originally present kyanite reacted with garnet to spinel and anorthite. Estimated pressure of equilibration is near 40 kbar.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014