Podrobnosti záznamu

Název
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)
Autor
    Doležalová, Hana
    Holub, Karel
    Kaláb, Zdeněk
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moravian Geographical Reports
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    s. 14-24
Rok
    2008
Poznámky
    Projekt: GA105/07/0878, GA ČR, CZ
    Projekt: GA105/07/1586, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Hlubinné dobývání uhlí na Karvinsku a jeho dopad na životní prostředí (Česká republika)
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    induced seismicity
    Ostrava-Karviná Coal Basin
    surface subsidence
Klíčové slovo
    Coal
    Czech
    Environment
    Human
    Impact
    Karviná
    Mining
    Region
    Republic
    Underground
Abstrakt (česky)
   Seismický monitoring na dolech v OKR sleduje vývoj indukované seismicity v prostoru a čase a přispívá k odhadu seismických účinků otřesů na stabilitu povrchové zástavby. Geodetické metody jsou využívány ke sledování změn reliéfu povrchu v důsledku poddolování.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012