Podrobnosti záznamu

Název
    Upper Cenozoic fluvial history in the Bohemian Massif
Další názvy
    Fluviální historie svrchního kenozoika na území Českého masivu
Autor
    Tyráček, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Quaternary International
Svazek/č.
    Roč. 79, č. 2001
Strany
    17
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Bohemian Massif, fluvial terraces, stratigraphy, Pliocene, Pleistocene
Klíčové slovo
    Bohemian
    Cenozoic
    Fluvial
    History
    Massif
    Upper
Abstrakt (česky)
   Naúzemí Českého masivu byly identifikovány dvě periody fluviálního vývoje. Starší miocénní periodě patří akumulace štěrků zachovaných v přehloubených údolích a navysokých plošinách.Pro mladší období (pliocén-holocén) je typická tvorba terasových stupňovin. Vývoj je zřejmě kontrolován klimaticky podmíněným střídáním erozních a akumulačních fází.
Abstrakt (anglicky)
   Two periods of fluvial development are defined in the BM uplands. The older Miocene period is characterised by large gravel bodies, up tp 100 m thick, filling overdeepened valleys or forming gravel spreads upon high plateaux. The younger development, typically terraced Upper Pliocene-Holocene fluvial record, is believed to be driven by climatically controlled alternation of erosion and accumulation phases.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014