Podrobnosti záznamu

Název
    Uranofán ze Zlatého Kopce, 7 km sz. od Božího Daru
Údaj o odpovědnosti
    Petr Pauliš, Jiří Mazuch
Autor
    Mazuch, Jiří
    Pauliš, Petr, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 312
Rok
    2001
Poznámky
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    fosforečnany
    krušnohorské krystalinikum
    metatorbernit
    mineralogie topografická
    minerály uranu
    nesosilikáty
    rudy U
    uranofán
Geografické jméno
    Boží Dar (Karlovy Vary)
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Božího
    Daru
    Km
    Kopce
    Sz
    Uranofán
    Zlatého
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012