Podrobnosti záznamu

Název
    Uranové ložisko Rožná (Český masív, Česká republika): pozdně variská a povariská hydrotermální mineralizace vázaná na střižnou zónu
Další názvy
    The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization