Podrobnosti záznamu

Název
    Určení mocnosti eroze flyšových sedimentů v bělokarpatské jednotce magurského flyše
Další názvy
    Estimation of the missing eroded sediments in the Bílé Karpaty Unit (Outer West Carpathians)