Podrobnosti záznamu

Název
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9, -
Strany
    s. 257-261
Rok
    2001
Poznámky
    Projekt: ME 458, GA MŠk
    Překlad názvu: Xenoliths of paragneisses of the Moldanubian Zone in two-mica granites of the Moldanubian batholith
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    gneisses
    Moldanubian Zone
Klíčové slovo
    Batolitu
    Dvojslídných
    Granitech
    Moldanubického
    Moldanubických
    Pararul
    Uzavřeniny
Abstrakt (česky)
   Uzavřeniny biotitických pararul, které se vyskytují v dvojslídných granitech moldanubického batolitu, vznikly regionální metamorfózou jílovitých drob, pro něž byl charakteristický nižší obsah Ti a Ni a vyšší obsah LREE a Th.
Abstrakt (anglicky)
   The xenoliths of biotite paragneisses, which occur in two-mica granites of the Moldanubian batholith were originated by regional metamorphose of claystone greywackes. The original sediments were depleted in Ti and Ni and enriched in LREE and Th.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012