Podrobnosti záznamu

Název
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
Údaj o odpovědnosti
    Miloš René
Další názvy
    Xenoliths of paragneisses of the Moldanubian Zone in two-mica granites of the Moldanubian batholith
Autor
    René, Miloš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 257-261
Rok
    2001
Poznámky
    9 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    biotit
    chemismus minerálů
    granáty
    granit dvojslídný
    metamorfóza
    moldanubický pluton
    moldanubikum
    pararula
    protolit
    xenolit
Geografické jméno
    Bílý Kámen (Jihlava)
    ČR-Morava
    Mrákotín (Jihlava)
    Rácov (Jihlava)
Klíčové slovo
    Batolitu
    Dvojslídných
    Granitech
    Moldanubického
    Moldanubických
    Pararul
    Uzavřeniny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012