Podrobnosti záznamu

Název
    A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie Formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland
Údaj o odpovědnosti
    Mirosław Jastrzębski
Autor
    Jastrzębski, Mirosław
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau)
Svazek/č.
    Vol. 98, no. 8
Strany
    p. 1901-1923
    p. 1925
Rok
    2009
Poznámky
    1 tab.
    11 obr., fot., diagr., 5 tab.
    Erratum k původnímu textu.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Původní text v plném rozsahu.
    Zkr. název ser.: Int. J. Earth Sci. (Geol. Rdsch.)
Klasifikační znak
    55(1)
    551.2
    552
Skupina konspektu
    55
    552
Předmětová skupina
    analýza petrotektonická
    analýza tektonická
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    datování Sm/Nd
    deformace
    erratum
    geologie regionální
    kinematika
    metamorfika
    metamorfóza
    mramor
    orlicko-sněžnické krystalinikum
    podmínky P-T
    svor
    terán
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Česko
    Polsko
Klíčové slovo
    Brunovistulian
    Collision
    Continental
    Contribution
    Dome
    Formation
    Metamorphic
    Orlica-Śnieżnik
    Poland
    Record
    Stronie
    Structural
    Sudetes
    SW
    Terrane
    Variscan
    West
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    10. 12. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012