Podrobnosti záznamu

Název
    Variscan re-exposition of Cambrian-Ordovician passive continental margin between two colliding crustal blocks: Staré Město unit
Další názvy
    Variská exhumace kambro-ordovického pasivního kontinentálního okraje mezi dvěma kolidujícími krustálními bloky: Staroměstské pásmo