Podrobnosti záznamu

Název
    Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo
Autor
    Holub, Karel
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    s. 113-123
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: AACBU38-05, GA ČBÚ, CZ
    Překlad názvu: Analysis of blasting vibration effects to underground workings, urban structures and inhabitants
    Rozsah: 11 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    blast effect
    blasting operation
    peak particle velocity
Klíčové slovo
    Díla
    Obyvatelstvo
    Podzemní
    Povrchovou
    Pracemi
    Trhacími
    účinky
    Vibrace
    Vyvolané
    Zástavbou
Abstrakt (česky)
   V článku je uvedena rešerše převážně prací zahraničních autorů, které se zabývají vibracemi vyvolanými trhacími pracemi při stavebních pracích. Tyto trhací práce jsou potenciálním nebezpečím vzniku poškození staveb jak v podzemí, tak i na povrchu. Ukázalo se, že peak particle velocity (PPV) je velmi užitečným parametrem pro posuzování mezí možného poškození staveb.
Abstrakt (anglicky)
   The paper presents a general overview of some published papers dealing with construction blasting vibrations. These activities create the potential for a real failure of surroundings workings underground, as well as surface structures. In most cases the peak particle velocity (PPV) was identified as the most useful parameter for determination of possible structures failure threshold
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012