Podrobnosti záznamu

Název
    Vibrační spektroskopie minerálů uranylu - infračervená a Ramanova spektra minerálů uranylu. 1., Uranyl, UO2 2+
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Čejka
Další názvy
    Vibrational spectroscopy of uranyl minerals - infrared and Raman spectra of uranyl minerals. 1., Uranyl, UO2 2+
Autor
    Čejka, Jiří, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 44-51
Rok
    2004
Poznámky
    1 tab.
    Bibliografie na s. 48-51
    tab.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    krystalochemie
    minerály uranu
    spektrometrie Ramanova
    spektroskopie
    spektrum IR
    vazba chemická
Klíčové slovo
    2+
    Infračervená
    Minerálů
    Ramanova
    Spektra
    Spektroskopie
    UO2
    Uranyl
    Uranylu
    Vibrační
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012