Podrobnosti záznamu

Název
    Viscosity Characteristics of Geological Suspensions
Autor
    Drahoš, Jiří
    Hladil, Jindřich
    Kulaviak, Lukáš
    Růžička, Marek
    Večeř, Marek
Konference
    18th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2008 (24.08.2008-28.08.2008 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Summaries 3. Hydrodynamic Processes
Strany
    S. 927
Poznámky
    Projekt: GA104/06/1418, GA ČR
    Projekt: GA104/07/1110, GA ČR
    Projekt: GP104/06/P287, GA ČR
    Projekt: IAAX00130702, GA AV ČR
    Překlad názvu: Viskozitní charakteristiky geologických suspenzí
    Rozsah: 1 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
Předmětová kategorie
    rheology
    shear stress
    suspension
Klíčové slovo
    Characteristics
    Geological
    Suspensions
    Viscosity
Abstrakt (česky)
   Zkoumanými systémy byly geologické suspenze - pomleté sedimentační horniny s různým chemickým složením (vápenec, křemen, atd.) dispergované v roztoku voda-glycerol. Zmíněný roztok je svou reologickou povahou newtonská kapalina. Pro měření reologie sedimentujících suspenzí je zapotřebí speciálních nástrojů. Měřící aparaturou byl ponorný viskozimetr Brookfield s lopatkovými vřeteny V-71 a V-72. Základní reologická data byla vynášena do tokových křivek a křivek efektivní viskozity. Získané výsledky poukazují na sedimentační povahu geologických směsí, jmenovitě na jistý druh laterální nestability.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012