Podrobnosti záznamu

Název
    Visualization of variable preferential flow in Haplic Luvisol and Haplic Cambisol using the dye tracer experiment
Autor
    Fér, M.
    Jakšík, O.
    Jirků, V.
    Kočárek, M.
    Kodešová, R.
    Němeček, K.
    Nikodem, A.
    Rohošková, M.
    Žigová, Anna
Konference
    Transport of water, chemicals and energy in the soil-plant-atmospheric system : International poster day and Institute of Hydrology Open Day (17. : 2009.11.12 : Bratislava, Slovensko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System : proceedings of peer-reviewed contributions
Strany
    S. 296-300
Poznámky
    Projekt: GA526/08/0434, GA ČR
    Překlad názvu: Vizualizace variabilního preferenčního proudění v hnědozemi modální a kambizemi modální
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    dye tracer experiment
    micromorphological images
    preferential flow
    soil structure
Klíčové slovo
    Cambisol
    Dye
    Experiment
    Flow
    Haplic
    Luvisol
    Preferential
    Tracer
    Using
    Variable
    Visualization
Abstrakt (česky)
   Práce byla zaměřena na vizualizaci preferenčního proudění v různých půdních typech v jednotlivých půdních horizontech pomocí experimentu se stopovací látkou. Experimenty s infiltrací byly provedeny na pokusných políčkách. V případě hnědozemě modální bylo zjištěno preferenční proudění půdními agregáty a biopóry. U kambizemě modální bylo zjištěno preferencční proudění biopóry a velkými gravitačními půdními trhlinami.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012