Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
Autor
    Bochníček, Josef
    Davídkovová, Hana
    Hejda, Pavel
    Huth, Radan
Konference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí (31. : 18.05.2010-20.05.2010 : Úpice, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
Strany
    S. 71-79
Poznámky
    Projekt: IAA300420805, GA AV ČR3cav_un_auth*0239511
    Překlad názvu: The effect of high long-lasting solar/geomagnetic activity on pressure fields in the winter northern lower atmosphere
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
Předmětová kategorie
    geomagnetic activity
    geopotential height anomalies
    Northern Hemisphere
    solar forcing
Klíčové slovo
    Aktivity
    Atmosféry
    Dlouhotrvající
    Dolní
    Pole
    Severní
    Sluneční/geomagnetické
    Tlaková
    Vliv
    Vysoké
    Zimní
Abstrakt (česky)
   Byl analyzován vliv dlouhotrvající vysoké sluneční a dlouhotrvající vysoké geomagnetické aktivity na rozložení anomálií stratosférických a troposférických tlakových polí zimní severní hemisféry. Analýza zahrnovala 120-denní zimní období (1. prosinec - 30. březen) let 1952-2003. Sluneční aktivita byla charakterizována 30-ti denním průměrem Wolfova čísla R, geomagnetická aktivita 30-denním průměrem denní sumy indexu Kp. Rozložení anomálií stratosférických tlakových polí je popsáno 30-ti denními anomáliemi geopotenciálních výšek (GPH) na hladině 50 hPa, rozložení anomálií troposférických tlakových polí pak 30-denními anomáliemi GPH na hladině 500 hPa. Anomální hodnoty GPH byly získány tak, že od dlouhodobých 30-denních průměrů, vypočtených za období let 1970-2003, byly odečteny aktuální 30-ti denní průměry. Data týkající se GPH byla převzata z NCEP/NCAR reanalýzy.
Abstrakt (anglicky)
   The effect of high long-lasting solar/geomagnetic activity on stratospheric and tropospheric pressure distributions was investigated in the winter Northern Hemisphere. The analysis concerns winter period (December 1 - March 30) in 1952-2003. Solar activity is characterized by 30 day means of R number, geomagnetic activity by 30 day means of daily sum of Kp index. Stratospheric and tropospheric pressure distributions are described by 30 day mean anomalies in geopotential height (GPH) at 50 hPa/500 hPa. GPH anomalies are computed as the difference between the long-term 30 day averages (covering 33 year period, 1970-2003) and actual 30 day averages. Data are taken from the NCEP/NCAR reanalysis
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013