Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
Další názvy
    The influence of opencast mine Turów on groundwater in in border teritory in the Czech part of the Žitava basin - groundwater flow model
Autor
    Nešetřil, Kamil
    Nol, Ondřej
    Pacl, Aleš
    Skořepa, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Podzemná voda
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 2
Strany
    10
Rok
    2007
Výraz tezauru
    drainage
    ground water
    numerical modelling
    Žitava basin
Klíčové slovo
    části
    české
    Dolu
    Hladiny
    Hydraulický
    Model
    Pánve
    Podzemní
    Proudění
    Turów
    Vliv
    Vody
    Žitavské
Abstrakt (česky)
   Proudění podzemní vody, numerické modelování
Abstrakt (anglicky)
   Groungwater flow, numerical modelling
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012