Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv hydrologických procesov v povodí na dynamiku dusičnanov v povrchovej vode
Další názvy
    Influence of hydrological processes in basin upon dynamics of nitrates in surface water