Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv rašelinišť na odtokový proces : případová studie povodí Vydry a Křemelné na Šumavě (jihozápadní Česko)
Další názvy
    Peat bogs influence on runoff processes : case study of the Vydra and Křemelná River basins in the Šumava Mountains, southwestern Czechia