Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv tepelného namáhání na interakci moravské droby s vodou
Autor
    Handzelová, B.
    Martinec, Petr
    Ščučka, Jiří
    Vičarová, H.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Construction Series
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 1
Strany
    s. 31-38
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Překlad názvu: Influence of thermal loading on interaction between the Moravian greywacke and water
    Rozsah: 8 s. : E
Předmětová kategorie
    evaporation
    greywacke
    porosity
    thermal stability
    water absorption
Klíčové slovo
    Droby
    Interakci
    Moravské
    Namáhání
    Tepelného
    Vliv
    Vodou
Abstrakt (česky)
   V p ř ísp ě vku jsou prezentovány výsledky experimentu, zam ěř eného na hodnocení dynamiky nasákavosti a odparu vody z pórového systému tzv. moravské droby. Interakce horniny s vodou je zde studována na tepeln ě neovlivn ě ných horninách a také na horninách vystavených tepelnému namáhání (žíhání) p ř i teplotách 200, 600 a 1000°C. Pozornost je v ě nována tepelné stabilit ě horniny a zm ě nám v interakci horniny s vodou po žíhání.
Abstrakt (anglicky)
   Results of an experiment focused on evaluation of dynamics of water absorption and evaporation from the pore system of the so-calle d Moravian greywacke are presented in the paper. The interaction between the rock and water has been studied on rock samples before and after their exposure to thermal loading (annealing) at temperatures of 200, 600 and 1000 °C. The attention was paid to thermal stability of the rock and changes in interaction between the rock and water after the rock annealing.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014