Podrobnosti záznamu

Název
    Vliv teploty a režimu temperace na změny fyzikálních vlastností granitu a pískovce
Autor
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
    Pivodová, Kateřina
Konference
    Experimentálna analýza napätosti 2006/44. : 23.05.2006-26.05.2006 : Červený Kláštor, Slovensko)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Mechanica Slovaka
Svazek/č.
    Roč. 10, č. 1
Strany
    s. 283-288
Rok
    2006
Poznámky
    Překlad názvu: Influence of temperature and regime of tempering on changes of physical properties of granite and sandstone
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    physical properties
    regime of tempering
    temperature
Klíčové slovo
    Fyzikálních
    Granitu
    Pískovce
    Režimu
    Temperace
    Teploty
    Vlastností
    Vliv
    Změny
Abstrakt (česky)
   Analýza vlivu teploty a režimu temperace na horninový materiál byla provedena na dvou typech hornin- granitu a pískovci. Z měření je zřejmý jak vliv teploty na horniny, kdy došlo působením teploty k výraznému ovlivnění sledovaných vlastností, tak i režimu zahřívání, přičemž výrazněji se změny projevily u granitu.
Abstrakt (anglicky)
   Analysis of influence of temperature and regime of tempering was carries out on two types of rocks - granite and sandstone. It is evident that both temperature and regime of tempering influence the rock properties. The stronger influence was observed for granite than for sandstone.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012