Podrobnosti záznamu

Název
    Vybrané aspekty těžby nerostných surovin v České republice v letech 1990-2006, vlivy ekonomické transformace a environmentální důsledky
Další názvy
    Selected aspects of raw materials extraction in the Czech Republic in 1990-2006, impacts of economic transformation and environmental consequences