Podrobnosti záznamu

Název
    Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině
Autor
    Frantál, Bohumil
    Kallabová, Eva
    Nováková, Eva
Konference
    Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji (18.06.2007-18.06.2007 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji
Strany
    S. 17-20
Poznámky
    Překlad názvu: Selected methodological approaches of the localization of wind power stations in the landscape
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    GIS analysis
    landscape character
    quality of life
    wind power stations
Klíčové slovo
    Elektráren
    Krajině
    Lokalizaci
    Metodické
    Přístupy
    Větrných
    Vybrané
Abstrakt (česky)
   Geograficko-sociologické pojetí výzkumu (hodnocení prostorových vztahů využívání větrné energie, jejich environmentálních aspektů a sociálních souvislostí pomocí nástrojů GIS) nabízí komplexní přístup a umožňuje syntézu environmentálních a sociálních aspektů, která je nezbytná pro širší hodnocení vhodnosti konkrétních lokalit z hlediska využívání větrné energie. V rozhodovacím procesu o vhodnosti či nevhodnosti lokality je nezbytná především analýza prostorových vazeb v krajině. Základním analytickým nástrojem je využití geografických informačních systémů (GIS), pomocí nichž lze predikovat, které oblasti mají potenciál pro rozvoj větrných elektráren a které nikoliv, případně lze stanovit míru tohoto potenciálu. Hlavní kritéria vhodnosti představují fyzicko-geografické poměry dané lokality a environmentální a sociální aspekty. Pomocí nástrojů GIS lze vytvořit přesný model, který bude znázorňovat, kde je možné plánovat a realizovat nové větrné elektrárny či celé větrné farmy.
Abstrakt (anglicky)
   Geographical-sociological concept of wind energy problems solving (evaluation of spatial relations, environmental aspects and social context by the means of GIS) offers comprehensive approach and enables synthesis of environmental and social aspects, which is necessary for wider evaluation of the suitability of specific locality for wind energy development. Analysis of the spatial relationships in the landscape is necessary in decision making process of suitability or unsuitability. GIS (Geographic Information System) as a basic analytical tool helps to predict which areas have or do not have potential for wind energy development and determines the rate of the potential. Physical-geographical conditions with environmental and social aspects present the main criteria of suitability or unsuitability of the given locality. An analytic framework using GIS allows to develop the exact model which will demonstrate suitable locations and land available for possible wind power development.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012