Podrobnosti záznamu

Název
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
Autor
    Baratoux, L.
    Machek, Matěj
    Špaček, Petr
    Ulrich, Stanislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Československý časopis pro fyziku
Svazek/č.
    Roč. 54, č. 4
Strany
    s. 233-235
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: GP205/02/D139, GA ČR3cav_un_auth*0011414
    Projekt: GP205/03/P065, GA ČR3cav_un_auth*0000926
    Překlad názvu: Calculation of seismic velocity distribution in rock
    Rozsah: 3 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Předmětová kategorie
    rocks - gabbro
    seismic anisotropy
Klíčové slovo
    Hornině
    Prostorového
    Rozložení
    Rychlostí
    Seismických
    Vln
    Výpočet
Abstrakt (česky)
   Zatímco vlastnosti svrchní zemské kůry je možné přímo sledovat pomocí geologického průzkumu, její hlubší části a celý zemský plášť jsou zatím pro přímé pozorování nedosažitelné a mnoho informací o jejich složení a struktuře je odvozováno z refrakčních, reflexních a tomografických seismických měření.
Abstrakt (anglicky)
   Seismic properties of the rocks from deeper parts of the Earth, which were altered during their uplift, can only be reconstructed using relicts of primary phases and elastic mixture rules. In this paper basic methods for calculation of seismic properties from data on crystallographic orientation of individual mineral phases and their elastic constants are described.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013