Podrobnosti záznamu

Název
    Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Očenášek
Další názvy
    Determination of the Discharge Line Equation
Autor
    Očenášek, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 41, č. 6
Strany
    s. 193-195
Rok
    1991
Poznámky
    4 tab., 4 diag.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Předmětová skupina
    hydrodynamika
    hydrologie povrchových vod
    pozorování režimní
    vrt pozorovací
Klíčové slovo
    čáry
    Hladiny
    Podzemní
    Pozorování
    Vody
    Výpočet
    Výtokové
    Využitím
Abstrakt (česky)
   V práci se porovnávají skutečné a vypočtené hodnoty průtoků na vybraném profilu řeky Metuje v adšpašsko-teplické struktuře. Přihlíží se k časově odpovídajícím kulminacím hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu. Tím se dosáhlo upřesnění vypočtených hodnot vzhledem k hodnotám skutečných průtoků na konci výtokového období
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    24. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012