Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt a léčba relapsu dětské akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000
Další názvy
    The incidence and teatment of relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic between 1990-2000
Autor
    Gajdoš, P.
    Hak, J.
    Hrstková, Hana
    Hrušák, Petr
    Kopečná, Lenka
    Procházková, Dagmar
    Sedláček, Ivo
    Smíšek, P.
    Starý, Jan
    Vávra, Václav
    Zůna, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Transfuze a hematologie dnes
Svazek/č.
    Roč. 2003/9, č. 3
Strany
    10
Rok
    2003
Výraz tezauru
    acute lymphoblastic leukemia
    BFM protocol
    chemotherapy
    children
    relapse
    stem-cell transplantation
Klíčové slovo
    1990-2000
    Akutní
    České
    Dětské
    Léčba
    Letech
    Leukémie
    Lymfoblastické
    Relapsu
    Republice
    Výskyt
Abstrakt (česky)
   Úspěšná léčeba relapsu akutní lymfoblastické leukémie (ALL) je jednou z největších výzev dětské hematoonkologie na počátku 21. století. Autoři analyzovali skupinu 85 dětí, které byly v 90 letech léčeny protokoly ALL-BFM 95 a prodělaly v období červen 1990-prosinec 2000 první relaps. Praavděpodobnost 4letého EFS byla pro celou skupinu 16,7% (SE %) a celkovépřežití 22,8% (SE 5%). Léčba relapsu ALL byla sjednocena v roce 1996 podle protokolu ASS-REZ BFM 96. I když došlo k významnému zvýšení úspěšnosti v dosaaažení remise (83%) ve srovnání s předchozí léčbou (,6%) celkové výsledky se nezlepšily. Z 55 dětí, které dosáhly remise bylo 26 (47,3%) léčeno chemoterapií, 21 (38,2%) podstoupilo alogenní SCT a 8 (14,5)autologní SCT. Časný relaps v průběhu iniciální chemoterapie nebo krátce po jejím skončení prodělalo 78,8% dětí. EPS dětí s velmi časným relapsem byl 6,7% a dětí s relapsem časným 18,2%. O poznání lepší byly výsledky léčby u dětí s pozdním relapsem, kde se podaaařilo vyléčit 37,8% paci
   entů.
Abstrakt (anglicky)
   Successful teratment of relapsed acute lympholastic leukemia (ALL) is one of the biggest challenges in pediatric hematooncology at the beginning of the 21st century. The authors analyze a group of 85 children suffering first relapse of ALL in the Czech Republic between 1990-2000. The probability of 4-year event-free survival (EFS) was 16,7%(SE 5%) and that of overall survival 22,8% (SE 5%) for the whole group. In the 1996 treatment of children with relapse of ALL was unified according to the German protocol ALL-REZ BFM 96. Twenty-six (47,3%) out of 55 children achieving cesond remission were treated by chemotherapy alone, 21 (38,2%)children underwent allogeneic stem-cell transplatation
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012