Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt mikrogranitu s granofyrickou strukturou na hranici dioritové a metabazitové zóny brněnského masivu východně od Jinačovic
Další názvy
    Occurence of microgranite with granphyric texture on a boundary of the Diorite and Metabazite zones of the Brno Massif east of Jinačovice
Autor
    Hanžl, Pavel
    Hrdličková, Kristýna
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 2
Strany
    6
Rok
    2011
Výraz tezauru
    Brno Massif, granophyre, geochemistry, geotectonic position
Klíčové slovo
    Brněnského
    Dioritové
    Granofyrickou
    Hranici
    Jinačovic
    Masivu
    Metabazitové
    Mikrogranitu
    Strukturou
    Východně
    Výskyt
    Zóny
Abstrakt (česky)
   Tektonické šupiny mikrogranitů jsou odkryty v metabazitové zóně brněnského masivu podél hranice s dioritovou zónou. Granofyry jsou složeny nepravidelnými srůsty křemene a živců kolem albitových lišt. Granofyry chemicky odpovídají trondhjemitu. Geochemie stopových prvků koreluje se složením ryolitů metabazitové zóny.
Abstrakt (anglicky)
   Occurence of microgranite with granphyric texture on a boundary of the Diorite and Metabazite zones of the Brno Massif east of Jinačovice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014