Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče.
Údaj o odpovědnosti
    Lukáš Krmíček, Stanislav Houzar
Další názvy
    Mineralogically remarkable lamproite occurence in the Třebíč Pluton at Střítež near Třebíč
    Mineralogically remarkable lamproite occurrence in the Třebíč Pluton at Střítež near Třebíč.
Autor
    Houzar, Stanislav
    Krmíček, Lukáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
    Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.)
Svazek/č.
    Roč. 97, č. 1
Strany
    18
    s. 71-88
Rok
    2012
Poznámky
    8 obr., fot., diagr., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    analýza petrografická
    asociace minerální
    baotit
    benitoit
    chemismus minerálů
    henrymeyerit
    horniny žilné
    priderit
    třebíčský pluton
Výraz tezauru
    baotite
    benitoite
    Bohemian Massif
    henrymeyerite
    mineral assemblage
    orogenic lamproite
    priderite
    Třebíč Pluton
Geografické jméno
    Morava (Česko)
    Střítež (Třebíč, Třebíč)
Klíčové slovo
    Lamproitu
    Mineralogicky
    Plutonu
    Pozoruhodného
    Stříteži
    Třebíče
    Třebíčském
    Výskyt
Abstrakt (česky)
   V amfibolickém granosyenitu ve Stříteži u Třebíče byla zjištěna žíla lamproitu, která je nositelem vzácných mikroskopických minerálů. Chemicky odpovídá Si-bohatému a vysoce draselnému lamproitu . Mezi minerály dominuje Ti-bohatý draselný až sodný amfibol, Fe-bohatý mikroklin, akcesorický fluorapatit a baotit. Byl identifikován též henrymayerit, priderit, benitoit a pravděpodobně bazirit. Jde o jednu z výjimečných hornin ve variském orogenu, řazenou k nově vymezené orogenní lamprofyr-cookit-lamproitové asociaci.
Abstrakt (anglicky)
   A new occurrence of a mafic dyke was recognised along the eastern termination of the Moldanubian zone at Střítež near Třebíč (western Moravia, Czech Republic), where crosscuts melanocratic amphibole-biotite granosyenite (durbachite) of the Třebíč Pluton. The studied rock is significant for both its exotic mineralogy and geochemistry, which allows us to classify it as a lamproite with a distinct affinity to a new high-silica lamproite variety (variety Šebkovice). It contains up to 20 vol. % of phenocrysts of Al-poor phlogopite together with minor Al- , Na-poor diopside and an Al-rich phyllosilicate of the biotite-type with unusual atomic ratios of its major cations K : (Fe,Mg) : Al : Si ~ 1 : 2.5 : 2 : 2.5. The dyke matrix consists of anomalously Ti-rich (up to 5.13 wt. % TiO2) potassic equivalents of sodic-calcic to sodic amphiboles (up to 25 vol. %), Fe-bearing microclines (~50 vol. %), minor fluorapatite (? cheralite?) and (K)-Ba-Ti accessory minerals replacing interstitial baotite i
   n addition. Among (K)-Ba-Ti accessories, rare henrymeyerite, priderite (first occurrence in a Variscan Europe), benitoite and presumed bazirite were identified. The dyke has relatively high SiO2 (58.5 wt.%) and MgO (6.0 wt.%) contents, along with very high contents of K2O (9.7 wt.%), Ba (5296 ppm), Zr (854 ppm) and extraordinary high LILE/HFSE ratios (Ba/Nb = 155; Rb/Nb = 8,6; Th/Nb = 2,2) and only low concentrations of total Fe (as Fe2O3) and CaO (both < 6 wt.%). Despite the fact that the rock contains priderite, a typomorphic mineral for several diamondiferous lamproites of an anorogenic-type confined to the stable continental settings, the Střítež lamproite belongs to the Variscan orogenic lamprophyre-cocite-lamproite association recently recognised in the eastern part of the Bohemian Massif.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Moravské zemské muzeum Brno
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MZM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    20. 2. 2014
Datum importu
    27. 4. 2014
    20. 5. 2014